Blue Flower

Psycholog, psychoterapeuta/
Nurt Poznawczo-Behawioralny

Ukończyła szkolenie w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej uwieńczone certyfikatem psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego nadanym przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Certyfikat nadany został przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 305 oraz Oxford Cognitive Therapy Centre.

Odbyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, pracy terapeutycznej z osobami po przeżytej traumie i problemami suicydalnymi oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych i depresyjnych. Prowadzi terapię osób dorosłych.

Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, lęku uogólnionego, lęku o zdrowie, fobii społecznej, zaburzeń odżywiania oraz zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Prowadzi również konsultacje psychologiczne dla par i małżeństw. Od okołu sześciu lat pracuje jako psycholog oraz psychoterapeuta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Jest pod stałą superwizją licencjonowanych superwizorów PTTPiB oraz PTP. Zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Możliwość terapii w języku niemieckim.