Blue Flower

Terapia dzieci i młodzieży z problemami:

  • depresja, nerwica,
  • stres, lęk,
  • uzależnienia,
  • brak motywacji,
  • nieśmiałość (fobia społeczna),
  • brak akceptacji rówieśników,
  • nadmierna lękliwość,
  • trudności w relacjach,
  • zachowania impulsywne i agresja,
  • problemy szkolne i wychowawcze.

W zależności od sytuacji rodzinnej i zgłaszanego problemu proponujemy psychoterapie indywidualną dziecka/ nastolatka, rodziny, diagnozę psychologiczną lub psychoterapię indywidualną rodzica.

W razie konieczności możliwa też jest konsultacja psychiatryczna.

Czytaj więcej:

to spotkanie rodziców z psychologiem/ psychoterapeutą, którego celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji dziecka/ nastolatka oraz zaproponowanie najlepszej formy pomocy terapii.

to indywidualne spotkanie młodej osoby z terapeutą, w którym poznaje się dziecko, co służy pogłębieniu diagnozy problemu.

Czytaj więcej:

Terapia grupowa - Oswajać niesmiałośc dzieci i młodzieży (fobia społczena)