Blue Flower

Psycholog, psychoterapeuta /
Nurt Poznawczo-Behawioralny

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Pracuję również metodami terapii schematu. Pomagam osobom z zaburzeniami lękowymi , nerwicowymi (fobie, lęk napadowy, lęk społeczny) depresją oraz doświadczającym kryzysu i trudności w codziennym życiu. Ważna jest dla mnie otwartość na drugiego człowieka i jak najpełniejsze zrozumienie jego problemów.

 

Psycholog, Psychoterapeuta/ Nurt Poznawczo-beahawioralny

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. W pracy terapeutycznej korzystam również z technik terapii schematu. Wierzę, że każdy człowiek ma ogromny potencjał, by przezwyciężyć pojawiające się trudności.

Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pomagam osobom, które odczuwają trudności w codziennym życiu, cierpią na różnego rodzaju zaburzenia (nastroju, lękowe, adaptacyjne). Pracuję z osobami przejawiającymi problemy w relacjach z innymi, odczuwającymi lęk czy niepokój, jak również z osobami z doświadczeniem przemocy czy traumy. Pomagam tym, którzy mają niskie poczucie własnej wartości, kłopot z wyrażaniem emocji i swoich potrzeb.

Pracuję pod stałą superwizją. Swoje umiejętności terapeutyczne doskonalę w 4-letniej szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dorosłych w CTPB przy Oxford Cognitive Therapy Centre. Ukończyłam Szkołę Trenerów "Metrum" rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz III edycję Szkoły E-Pomocy w Stowarzyszeniu INTRO.

Praktykę zawodową zdobywałam na Oddziale dziennym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, współpracowałam ze Stowarzyszeniem INTRO, portalem Psychotekst.pl oraz z Fundacją Centrum Praw Kobiet w Warszawie. Udzielam wsparcia przede wszystkim w gabinecie tradycyjnym, ale też internetowym. Obecnie pracuję w Centrum Pomocy Profesjonalnej oraz w Centrum Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej FreeMind. Oprócz psychologii, moją pasją są podróże, góry, wspinaczka skałkowa, jazda na rowerze, a zimą na nartach.

Psycholog, psychoterapeuta /
Nurt Poznawczo-Behawioralny

Ukończyłam psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi przy ARG.  Praca jako psycholog jest dla mnie pasją, a człowiek wielką wartością.

Dbam o to, by osoba, z którą pracuję czuła się rozumiana i szanowana, dlatego ważne są dla mnie przejrzyste zasady, podnoszenie swoich kwalifikacji i regularna superwizja, czyli poddawanie swojej pracy ocenie specjalistów. Ukończyłam 4-letnie szkolenie w Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dorosłych w CTPB przy Oxford Cognitive Therapy Centre i oczekuję na egzamin certyfikujący.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową przeznaczoną dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Pracuje pod stałą superwizją.Odbyłam kurs Techniki Pogłębionej Relaksacji, Psychiatrii Konsultacyjnej przy CPP, Akademię Twórczych Inspiracji - w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi prowadzoną przez Fundację "Flower of Life".

 

Psycholog, psychoterapeuta/
Nurt Poznawczo-Behawioralny

certyfikat nr 305 nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre; interwent i superwizor interwencji kryzysowej - certyfikat nr 45 nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne; w trakcie szkolenia w Studium Dialogu Motywującego.

Odbyła wiele dodatkowych szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, pracy terapeutycznej z osobami po przeżytej traumie i problemami suicydalnymi oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Prowadziła grupy wsparcia dla osób w żałobie oraz doświadczających przemocy.

Prowadzi terapię osób dorosłych i młodzieży. Możliwość terapii w języku niemieckim.

Jest pod stałą superwizją licencjonowanych superwizorów PTTPiB oraz PTP. Zrzeszona w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

certyfikat nr 305 nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre; interwent i superwizor interwencji kryzysowej - certyfikat nr 45 nadany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne; w trakcie szkolenia w Studium Dialogu Motywującego.

Psycholog, psychoterapeuta/
Nurt Psychodynamiczny / Autyzm

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię młodzieży, terapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w roli terapeuty. Aktualnie jestem na ostatnim roku studiów podyplomowych w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie w roli terapeuty zdobywałam w Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy UW, na stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Szkole Specjalnej dla dzieci z autyzmem oraz w trakcie własnej praktyki prywatnej.

Od 11 lat pracuję również z dziećmi i z dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz jestem psychoterapeutą w Fundacji zajmującej się problematyką dyskryminacji. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psycholog/psychoterapeuta
Nurt Poznawczo-Behawioralny

Mgr Psychologii. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Obecnie odbywa szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Poznawczo-Behawioralnym. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w klinikach Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz w poradni leczenia uzależnień. Obecnie pracuje jako psycholog w Instytucie Kardiologii.    

Pracuje z osobami dorosłymi przeżywającymi trudności życiowe, doświadczającymi depresji, stanów lękowych i kryzysów psychotycznych. Prowadzi terapię zaburzeń osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.