Blue Flower

Leczenie uzależnień

|Warszawa  tel: + 48 511 332 517

Terapia indywidualna

Terapia uzależnień w Warszawie

Terapia uzależnień ma na celu zmotywowanie pacjenta do podjęcia działań zmierzających do wyjścia z nałogu i powrotu do normalnego funkcjonowania.

Rodzaje uzależnień

Najczęściej spotyka się uzależnienie od hazardu, alkoholu, uzależnienie od leków, narkotyków, nikotyny czy też seksu. Rzadziej uzależnienie od zakupów lub komputera (gier, Internetu). Uzależnienia to choroby utajone, które są trudniej wykrywalne, gdyż osoby uzależnione często żyją w nieświadomości jej posiadania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się i zweryfikować to, czy jesteś osobą uzależnioną zapraszamy na spotkanie diagnostyczne w ramach terapii indywidualnej.

Objawy uzależnienia:

  • rezygnacja z innych źródeł przyjemności na rzecz danego zachowania (np.: wyjścia ze znajomymi na spacer),
  • zmiana stanu emocjonalnego,
  • trudności w powiedzeniu "nie",
  • unikanie kontaktu, zamykanie się w sobie.

Centrum FreeMind proponuje 2 rodzaje terapii uzależnień:

Terapia indywidualna rozpoczyna się od konsultacji z psychoterapeutą, psychologiem Centrum FreeMind w Warszawie. Podczas spotkania dowiesz się, czy twoje zachowanie, objawy kwalifikują się do stwierdzenia, że jesteś osobą uzależnioną.

Terapia opiera się na pracy pacjenta z terapeutą uzależnień w indywidualnym kontekście spotkania, jakim jest sesja terapeutyczna w ramach psychoterapii indywidualnej FreeMind w Warszawie. Sesje terapeutyczne to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone zawsze przez tego samego terapeutę.

Cel terapii, ilość sesji, częstość kontaktu ustala pacjent w bezpośrednim kontakcie z terapeutą podczas konsultacji psychologicznych. W ramach sesji tworzy się zazwyczaj między pacjentem a psychologiem, psychoterapeutą rodzaj dobrego porozumienia, opierającego się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Czas trwania sesji terapii indywidualnej

Sesja ta odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego bądź w uzasadnionych przypadkach dwóch spotkań w tygodniu. Każde spotkania trwa 50 minut. Sesje terapeutyczne są prowadzone zawsze przez tego samego psychologa, psychoterapeutę.

Jak przebiega sesja terapeutyczna z terapeuta uzależnień?

Podczas spotkań terapeuta uzależnień analizuje wspólnie z Państwem trudności i problemy oraz przyczyny ich występowania. W trakcie sesji odbywa się wywiad dotyczący dotychczasowego życia pacjenta z  uwzględnieniem problematyki, będącej powodem zgłoszenia się na terapię uzależnień. Na pierwszych spotkaniach ustalane są również realne cele do osiągnięcia w ramach terapii, przekazywane są zasady obowiązujące w ramach terapii, a także może zostać określony przybliżony czas trwania procesu terapeutycznego. Po zakończeniu terapii pacjent i psychoterapeuta umawiają się zwykle na określoną ilość sesji w większych odstępach czasu, co ma na celu podtrzymanie efektów leczenia.

Terapia grupowa uzależnień to podwójna siła wsparcia w walce z nałogami. Profesjonalnego wsparcia i pomocy udzielą Państwu nasi terapeuci uzależnień, a zebrana grupa osób podzieli się swoimi doświadczeniami w zmaganiu się z nałogiem oraz udzieli niezbędnego wsparcia, zrozumienia trudności. Podczas spotkań dowiecie się, jak można zapobiec rozwojowi nałogu oraz jak sobie radzić z życiem jako współuzależniony. Określone zostaną cele terapii uzależnień oraz sposoby, aby je osiągnąć. Każdy uczestnik zaprezentuje swoją  historię oraz pozna życiorysy innych uzależnionych.

Terapia grupowa daje czas i szansę na głębsze poznanie Państwa relacji z otoczeniem oraz ewentualnych trudności w relacjach z innymi ludźmi, a to jak będziecie funkcjonować w grupie terapeutycznej jest przeniesieniem tego, jak zachowujecie się Państwo każdego dnia w środowisku domowym i zawodowym. Doświadczanie siebie w grupie pozwoli na bardzo skuteczna diagnozę trudności i idealne określenie celu terapii dla każdej z osób.

Czas trwania sesji terapii grupowej

Spotkania terapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają około 3h. Grupy są zamknięte, ilość spotkań jasno określona np: 20 spotkań, a  terapeuta uzależnień prowadzi grupę przez cały czas trwania terapii grupowej.

Czytaj więcej:

Pokonać nieśmiałość dzieci i młodzieży (fobia społeczna)

Pokonać/ oswajać nieśmiałość dorosłych (fobia społeczna)

Terapia wspomagająca odchudzanie

Zastępowanie zachowań agresywnych dzieci

Grupa wsparcia w żałobie

Otwarta Grupa Warsztatowa „EKSPERYMENT”

Grupa JOJO