Blue Flower

Terapia Ręki  

|Warszawa tel: + 48 511 332 517

Terapia ręki dla dzieci w Warszawie

Ręka to doskonałe narzędzie, które realizuje polecenia naszego umysłu. To ręce sprawiają, że czynności codzienne są proste do wykonania, a jedzenie, ubieranie czy pisanie nie sprawia nam kłopotów.

Czasami jednak nasze dzieci doświadczają długotrwałych trudności w zakresie:

 • wiązania sznurówek,
 • zapinania guzików,
 • nieprawidłowego trzymania ołówka lub kredki,
 • słabego manipulowania przedmiotami w obrębie dłoni,
 • zbyt słabego dociskania kredki lub ołówka do kartki,
 • zbyt mocnego dociskania ołówek do kartki, dziurawienia kartki podczas pisania,
 • z pracami plastyczno-technicznymi (nie lubią ich),
 • z koordynowaniem ruchów w obrębie dłoni,
 • nieprecyzyjnych ruchów, które powodują trudności grafomotoryczne,
 • z mieszczeniem się pisma w liniaturze.

Terapia Ręki:

daje możliwości indywidualnej pracy, optymalnego doboru ćwiczeń/ planu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb dziecka na podstawie fachowej oceny problemu i wychwyceniu czynników zaburzających pracę rąk dziecka.

Rodzicom oferujemy spotkania i WARSZTATY na których nauczymy Państwa jak pracować z dzieckiem w domu oraz określimy indywidualny plan pracy i spodziewanych efektów. Przekażemy też wskazówki jak wspierać dzieci w pokonywaniu trudności i jak budować ich poczucie sprawczości i kompetencji.

Spotkania obejmują:

 • diagnozę sprawności ręki u dziecka,
 • ocenę poziomu rozwoju motorycznego dziecka,
 • terapię ręki  -  wspomaganie funkcji pisania oraz korekcji nieprawidłowego chwytu pisarskiego oraz posługiwania się innymi narzędziami,
 • terapię ręki w dążeniu do samoobsługi.

Termin spotkań

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 4 do 10 lat. Trwają 45 minut.

Środa 15.00 – 18.00 i Sobota 9.00 – 13.00.

Młodszym dzieciom w wieku 4-6 lat proponujemy zajęcia przed południem w soboty.

 

Czytaj więcej:

 Terapia uzależnień

Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży

Pokonać/ oswajać niesmiałość dzieci

Zastępowanie zachowań agresywnych dzieci

Dietetyka dla dzieci i młodzieży