Blue Flower

Dlaczego wybrałem zawód psychologa?

Psycholog uczy się całe życie, a to obliguje go by nigdy się zatrzymał i nie przestał się rozwijać. Psycholog może i musi być coraz lepszy w tym co robi. Zawód psychologa diagnosty daje mi niepowtarzalną, fascynującą możliwość pomagania drugiemu człowiekowi poprzez rozwiązywanie problemów, które mogę zobaczyć tylko z czyjejś perspektywy. Praca psychologa to praca, której na co dzień łączy się analityczne myślenie i intuicyjne wyczuwanie ludzkich potrzeb i dążeń – moje ulubione zajęcia w czasie wolnym ;) - podparte wciąż poszerzaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie praktycznym i teoretycznym. Praktykowanie tego zawodu sprawia mi ogromną radość i pcha mnie w kierunku dalszego rozwoju. Ukończyłem również studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej, by efektywniej pracować z dziećmi z problemami rozwojowymi.

Dlaczego jestem skuteczny?

Kluczowa w pracy psychologa jest wnikliwa analiza i zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań drugiego człowieka. Umiejętność budowania ciepłych relacji i nastawienie na cel, który osiągnąć chce klient pozwalają mi dotrzeć do sedna każdego problemu jaki zgłasza. Mając obszerną wiedzę, zmysł diagnostyczny i zwykłą, ludzką empatię dla drugiego człowieka i jego problemów potrafię podjąć wiele wyzwań. Z doświadczenia jakie posiadam w pracy klinicznej wiem, że nie ma błahych problemów psychicznych. Dzięki temu doświadczeniu potrafię zadbać, by nie przerosły one mnie i żeby przestały przerastać klienta.

Prowadzę konsultacje dorosłych osób z zespołem Aspergerem

Czytaj więcej:

Zajmuję się profesjonalnie:

  • Diagnozą psychologiczną – osobowości, inteligencji, temperamentu
  • Diagnozą neuropsychologiczną, obejmującą: powikłania w przebiegu chorób niedokrwiennych mózgu, zaburzenia procesów poznawczych – pamięci, uwagi, myślenia, monitoringiem postępów w terapii
  • Poradnictwem zawodowym dla maturzystów, studentów i osób zmieniających branżę, lub profil zawodowy, bezrobotnych
  • Pomocą i poradą przy wybieraniu kierunku studiów wyższych, technicznych i zawodowych szkół średnich, policealnych, studium zawodowych
  • Diagnozą gotowości szkolnej
  • Diagnozą i terapią dysleksji
  • Diagnozą i terapią dzieci z zachowaniami trudnymi: agresja, lęki, problemy z nawiązywaniem relacji
  • Diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci przedszkolnych i szkolnych
  • Pomocą, gdy w życiu coś idzie nie tak

Joanna Gieldarska

 

Psycholożka, coach zdrowia, terapeutka motywująca, trenerka fitness. Aktualnie słuchaczka trzeciego roku czteroletniego szkolenia terapii poznawczo-behawioralnej.

 

Dlaczego dialog motywujący?

Dialogiem pracuję od kilku lat i muszę przyznać, że jest to technika, która wyjątkowo przypadła mi do gustu. Nieustannie zaskakuje mnie swoją siłą i jednocześnie prostota. Sądzę, że nie ma ludzi niezmotywowanych. Czasem są tylko ludzie zmotywowani do robienia rzeczy, które na dłuższą metę mogą być dla nich niekorzystne. Np. ktoś pali/objada się/kompulsywnie kupuje, bo to jedyny znany mu sposób redukcji stresu czy lęku. Nie zna innych sposobów na to, żeby czuć mniejszy niepokój a chciałby poczuć się lepiej.

Technika dialogu opiera się na dobrej, pełnej zaufania i empatii więzi klienta i terapeuty. Zakłada partnerstwo i szacunek. To klient ma wszelkie zasoby potrzebne do zmiany a terapeuta pomaga je tylko wydobyć. Terapeuta motywujący nie narzuca rozwiązań i nie krytykuje wyborów klienta. Zamiast tego wspiera go i dowartościowuje. Docenia nawet najmniejsze jego postępy. Praca dialogiem pomaga klientowi uporać się z ambiwalencją, która jest naturalnym elementem każdej zmiany. Pomaga dostrzec dwie strony sytuacji, co się stanie, gdy zmiana wejdzie w życia a co jeśli się nie zdarzy. Jakie są plusy i minusy zmiany, bądź jej braku. Dzięki tej terapii klient może też zastanowić się, jakimi wartościami kieruje się w życiu i jak w owe wartości wpisuje się planowana zmiana.

Dialog ma także zastosowanie w rozmowach o motywacji do różnych zmian w tym np. do wzięcia udziału w procesie terapii. Często zdarza się, że klienci mają do niej ambiwalentny stosunek. Chcieliby zmiany, ale jednocześnie obawiają się samego procesu. Warto o tym porozmawiać i przyjrzeć się plusom i minusom.

 

Skąd ten zawód?

Zawsze byłam typem społeczniczki a moja praca związana była z ludźmi. Już w szkole podstawowej a potem średniej należałam do ZHP i jako wolontariuszka pracowałam z dziećmi i młodzieżą. Wybierając swoją ścieżkę zawodową wiedziałam, że chcę pomagać innym. Najpierw ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną na UW, następnie psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Zrobiłam specjalizację m. in. z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. W tym czasie zgodnie z moją druga wielką pasją, jaką po psychologii jest praca z ciałem, rozpoczęłam pracę trenerki fitness. Prowadziłam (i nadal prowadzę) grupowe zajęcia fitness oraz treningi indywidulane. Szukając nowych pomysłów i narzędzi do pracy z klientami, którzy chcieli zmienić swój styl życia na bardziej zdrowy, rozpoczęłam studia podyplomowe coachingu zdrowia w Collegium Civitas w Warszawie. Tam dowiedziałam się o technice dialogu motywującego. Zachwycona jej prostotą, siłą i efektami zaczęłam szkolić się w dialogu. Ukończyłam dwuletnie szkolenie terapii motywującej.

Praca z ludźmi daje mi dużo satysfakcji, wymaga stałego rozwoju i pokonywania własnych słabości. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia terapii poznawczo-behawioralnej. I na pewno to nie koniec mojego rozwoju. W przyszłości chciałabym także ukończyć szkołę jogi i oprócz pracy terapeutycznej, prowadzić także zajęcia jogi.

Psycholog
– mgr psychologii o specjalności klinicznej, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zdobyła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (m.in. w Klinice Nerwic i na Oddziale Zaburzeń Nastroju oraz Chorób Afektywnych) oraz w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego.

Myśl o zawodzie psychologa, a w dalszej przyszłości psychoterapeuty, towarzyszyła mi już od lat licealnych. Od zawsze intrygowały mnie motywy postępowania ludzkiego, sposoby interpretowania sytuacji, zdarzeń, innych osób, a także „źródła takiego, a nie innego” toku myślenia. Ponadto zawsze chciałam pomagać innym, a niesienie tej pomocy przynosiło mi ogromną satysfakcję.

Do obszarów moich zainteresowań należą wszelkie zaburzenia lękowe, psychosomatyczne, afektywne oraz zaburzenia odżywiania. Najskuteczniejszą metodą terapii tego typu zaburzeń jest terapia poznawczo-behawioralna. Opiera się ona na założeniu, że zmiana sposobu myślenia i zachowania może wpłynąć na stan psychiczny. Ten typ terapii jest nastawiony na aktywną i konkretną pracę w oparciu o sprawdzone narzędzia terapeutyczne. Staram się odnajdywać źródła i powody, które zapoczątkowały proces „chorobowy” oraz znajdować sposób ich rozwiązywania. Swoją pracę wykonuję z pasją i zaangażowaniem.

 

Psycholog, psychoterapeuta /
Nurt Poznawczo-Behawioralny

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Pracuję również metodami terapii schematu. Pomagam osobom z zaburzeniami lękowymi , nerwicowymi (fobie, lęk napadowy, lęk społeczny) depresją oraz doświadczającym kryzysu i trudności w codziennym życiu. Ważna jest dla mnie otwartość na drugiego człowieka i jak najpełniejsze zrozumienie jego problemów.

 

Psycholog, Psychoterapeuta/ Nurt Poznawczo-beahawioralny

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. W pracy terapeutycznej korzystam również z technik terapii schematu. Wierzę, że każdy człowiek ma ogromny potencjał, by przezwyciężyć pojawiające się trudności.

Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pomagam osobom, które odczuwają trudności w codziennym życiu, cierpią na różnego rodzaju zaburzenia (nastroju, lękowe, adaptacyjne). Pracuję z osobami przejawiającymi problemy w relacjach z innymi, odczuwającymi lęk czy niepokój, jak również z osobami z doświadczeniem przemocy czy traumy. Pomagam tym, którzy mają niskie poczucie własnej wartości, kłopot z wyrażaniem emocji i swoich potrzeb.

Pracuję pod stałą superwizją. Swoje umiejętności terapeutyczne doskonalę w 4-letniej szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dorosłych w CTPB przy Oxford Cognitive Therapy Centre. Ukończyłam Szkołę Trenerów "Metrum" rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz III edycję Szkoły E-Pomocy w Stowarzyszeniu INTRO.

Praktykę zawodową zdobywałam na Oddziale dziennym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, współpracowałam ze Stowarzyszeniem INTRO, portalem Psychotekst.pl oraz z Fundacją Centrum Praw Kobiet w Warszawie. Udzielam wsparcia przede wszystkim w gabinecie tradycyjnym, ale też internetowym. Obecnie pracuję w Centrum Pomocy Profesjonalnej oraz w Centrum Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej FreeMind. Oprócz psychologii, moją pasją są podróże, góry, wspinaczka skałkowa, jazda na rowerze, a zimą na nartach.

Psycholog, psychoterapeuta /
Nurt Poznawczo-Behawioralny

Ukończyłam psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi przy ARG.  Praca jako psycholog jest dla mnie pasją, a człowiek wielką wartością.

Dbam o to, by osoba, z którą pracuję czuła się rozumiana i szanowana, dlatego ważne są dla mnie przejrzyste zasady, podnoszenie swoich kwalifikacji i regularna superwizja, czyli poddawanie swojej pracy ocenie specjalistów. Ukończyłam 4-letnie szkolenie w Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dorosłych w CTPB przy Oxford Cognitive Therapy Centre i oczekuję na egzamin certyfikujący.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową przeznaczoną dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Pracuje pod stałą superwizją.Odbyłam kurs Techniki Pogłębionej Relaksacji, Psychiatrii Konsultacyjnej przy CPP, Akademię Twórczych Inspiracji - w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi prowadzoną przez Fundację "Flower of Life".

 

Psycholog, psychoterapeuta/
Nurt Psychodynamiczny / Autyzm

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię młodzieży, terapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie w roli terapeuty. Aktualnie jestem na ostatnim roku studiów podyplomowych w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie w roli terapeuty zdobywałam w Akademickim Ośrodku Psychoterapii przy UW, na stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Szkole Specjalnej dla dzieci z autyzmem oraz w trakcie własnej praktyki prywatnej.

Od 11 lat pracuję również z dziećmi i z dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz jestem psychoterapeutą w Fundacji zajmującej się problematyką dyskryminacji. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Psycholog/psychoterapeuta
Nurt Poznawczo-Behawioralny

Mgr Psychologii. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Obecnie odbywa szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Poznawczo-Behawioralnym. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach w klinikach Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz w poradni leczenia uzależnień. Obecnie pracuje jako psycholog w Instytucie Kardiologii.    

Pracuje z osobami dorosłymi przeżywającymi trudności życiowe, doświadczającymi depresji, stanów lękowych i kryzysów psychotycznych. Prowadzi terapię zaburzeń osobowości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.