Blue Flower

Dlaczego wybrałem zawód psychologa?

Psycholog uczy się całe życie, a to obliguje go by nigdy się zatrzymał i nie przestał się rozwijać. Psycholog może i musi być coraz lepszy w tym co robi. Zawód psychologa diagnosty daje mi niepowtarzalną, fascynującą możliwość pomagania drugiemu człowiekowi poprzez rozwiązywanie problemów, które mogę zobaczyć tylko z czyjejś perspektywy. Praca psychologa to praca, której na co dzień łączy się analityczne myślenie i intuicyjne wyczuwanie ludzkich potrzeb i dążeń – moje ulubione zajęcia w czasie wolnym ;) - podparte wciąż poszerzaną wiedzą i doświadczeniem w zakresie praktycznym i teoretycznym. Praktykowanie tego zawodu sprawia mi ogromną radość i pcha mnie w kierunku dalszego rozwoju. Ukończyłem również studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej, by efektywniej pracować z dziećmi z problemami rozwojowymi.

Dlaczego jestem skuteczny?

Kluczowa w pracy psychologa jest wnikliwa analiza i zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań drugiego człowieka. Umiejętność budowania ciepłych relacji i nastawienie na cel, który osiągnąć chce klient pozwalają mi dotrzeć do sedna każdego problemu jaki zgłasza. Mając obszerną wiedzę, zmysł diagnostyczny i zwykłą, ludzką empatię dla drugiego człowieka i jego problemów potrafię podjąć wiele wyzwań. Z doświadczenia jakie posiadam w pracy klinicznej wiem, że nie ma błahych problemów psychicznych. Dzięki temu doświadczeniu potrafię zadbać, by nie przerosły one mnie i żeby przestały przerastać klienta.

Prowadzę konsultacje dorosłych osób z zespołem Aspergerem

Czytaj więcej:

Zajmuję się profesjonalnie:

  • Diagnozą psychologiczną – osobowości, inteligencji, temperamentu
  • Diagnozą neuropsychologiczną, obejmującą: powikłania w przebiegu chorób niedokrwiennych mózgu, zaburzenia procesów poznawczych – pamięci, uwagi, myślenia, monitoringiem postępów w terapii
  • Poradnictwem zawodowym dla maturzystów, studentów i osób zmieniających branżę, lub profil zawodowy, bezrobotnych
  • Pomocą i poradą przy wybieraniu kierunku studiów wyższych, technicznych i zawodowych szkół średnich, policealnych, studium zawodowych
  • Diagnozą gotowości szkolnej
  • Diagnozą i terapią dysleksji
  • Diagnozą i terapią dzieci z zachowaniami trudnymi: agresja, lęki, problemy z nawiązywaniem relacji
  • Diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci przedszkolnych i szkolnych
  • Pomocą, gdy w życiu coś idzie nie tak

Psycholog, psychoterapeuta /
Nurt Poznawczo-Behawioralny

Ukończyłam psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Psychologii Transportu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi przy ARG.  Praca jako psycholog jest dla mnie pasją, a człowiek wielką wartością.

Dbam o to, by osoba, z którą pracuję czuła się rozumiana i szanowana, dlatego ważne są dla mnie przejrzyste zasady, podnoszenie swoich kwalifikacji i regularna superwizja, czyli poddawanie swojej pracy ocenie specjalistów. Ukończyłam 4-letnie szkolenie w Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dorosłych w CTPB przy Oxford Cognitive Therapy Centre i oczekuję na egzamin certyfikujący.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową przeznaczoną dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Pracuje pod stałą superwizją.Odbyłam kurs Techniki Pogłębionej Relaksacji, Psychiatrii Konsultacyjnej przy CPP, Akademię Twórczych Inspiracji - w pokonywaniu barier edukacyjnych dzieci z dysleksją, ADHD i problemami emocjonalnymi prowadzoną przez Fundację "Flower of Life".