Blue Flower

Zastępowanie zachowań agresywnych

|Warszawa  tel: + 48 511 332 517

Terapia zastępowania agresji

Cel terapii grupowej

Trening przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie radzą sobie z przeżywaniem i wyrażaniem trudnych uczuć - złości, agresji i gniewu, które wyrażają złość w sposób nadmierny, zbyt impulsywny czy destrukcyjny, jak i dla tych, które nie potrafią wyrażać uczuć negatywnych wprost.

Spotkania prowadzone są przez psychologów, psychoterapeutów z Centrum Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej FreeMind w Warszawie, którzy pomogą określić i zrozumieć źródła złości, agresji i gniewu, pomogą tworzyć nowe relacje społeczne.

Zajęcia grupowe

pomogą tworzyć nowe relacje społeczne i rodzinne oraz zrozumieć i określić źródła Twoich zachowań agresywnych.

Czytaj więcej:

Pokonać/ oswajać nieśmiałość dzieci i młodzieży (fobia społeczna)

Psychoterapia grupowa