Blue Flower

FreeMind Centrum Psychoterapi Indywidualnej i Grupowej

leczenie fobi społecznej

Tytuł
Lęk społeczny, nieśmiałość, trema - dorośli (fobia społeczna)
Nieśmiałość - lęk społeczny
Psychoterapia grupowa Warszawa-potwierdzona skuteczność!