Blue Flower

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży 

|Warszawa tel: + 48 511 332 517

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży w Warszawie

Pomoc psychologa/ psychoterapeuty

W życiu dzieci lub młodzieży czasami pojawiają się trudności, z którymi nie zawsze rodzice potrafią sobie sami poradzić. Problemy pojawiają się w domu, szkole, przedszkolu w relacjach z rówieśnikami. Warto w takich momentach skonsultować się ze specjalistą, który pomoże uporać się z tymi trudnościami.

Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży

Jak przebiega psychoterapia dzieci i młodzieży?

Sesja terapeutyczna polega na spotkaniach dziecka, nastolatka i/lub rodzica z terapeutą. Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży odbywa się początkowo z samymi rodzicami (pierwsze spotkanie konsultacyjne z psychologiem) w celu zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania.

Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie młodej osoby z terapeutą, w którym poznaje się dziecko, co służy pogłębieniu diagnozy problemu.

Po rozpoznaniu przez terapeutę specyfiki przejawianych przez dziecko, młodzież trudności ustala się cel i plan psychoterapii, rozpoczynając sesje terapeutyczne. Sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub też rozmowy, w zależności od wieku pacjenta i specyfiki problemu. W sytuacji, kiedy małe dziecko odczuwa silny dyskomfort i stres, konieczna jest obecności opiekuna na pierwszych sesjach. Zazwyczaj już po kilku spotkaniach dziecko czuje się gotowe do pozostania sam na sam z terapeutą.

W procesie diagnozy młodego pacjenta włączamy rodziców i nauczycieli. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele prowadzą przez pewien okres obserwacje, zbierając informacje (zgodnie z zaleceniami psychologa) dla psychologa prowadzącego. Psycholog przeprowadza testy, obserwacje i wywiady oddzielnie zarówno z dzieckiem, jak i jego rodzicami czy nauczycielami w celu zebrania jak największej ilości informacji potrzebnej do diagnozy.

Czasami wystarczy kilka wizyt, ale zdarza się, że wskazana jest dłuższa terapia. W niektórych przypadkach bywa tak, że problemy z dziećmi/ nastolatkami są wynikiem trudności, jakie rodzice przeżywają w dorosłym życiu i wtedy mogą się okazać wskazane indywidualne spotkania rodzica z psychoterapeutą lub terapia rodzinna.

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży obejmuje:

 • depresję, lęki,
 • nadmierna lękliwość,
 • nieśmiałość,
 • uzależnienia,
 • brak motywacji,
 • zachowania impulsywne i agresja,
 • trudności w relacjach, kontaktach z rówieśnikami,
 • uzależnienia,
 • problemy szkolne i wychowawcze,
 • trudności w relacji z rodzicami,
 • problemy emocjonalne,
 • tiki, fobie,
 • objawy psychosomatyczne,
 • kryzys emocjonalny, kryzys w związkach,
 • niezadowolenie z siebie, ze swojego wyglądu i swoich osiągnięć.

Jak pomagamy rodzicom i dzieciom?

W zależności od sytuacji rodzinnej i zgłaszanego problemu proponujemy psychoterapie indywidualną dziecka/ nastolatka, rodziny, diagnozę psychologiczną lub psychoterapię indywidualną rodzica. W razie konieczności możliwa też jest konsultacja psychiatryczna.

Dzieci i młodzież do 16-tego roku życia muszą posiadać zgodę rodzica (opiekuna prawnego) do prowadzenia terapii indywidualnej. Zgodę na rozpoczęcie terapii indywidualnej młodzieży między 16-tym, a 18-tym rokiem życia wyraża zarówno rodzic jak i Pacjent.

Czas trwania sesji terapeutycznej

Diagnoza i terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego spotkania w tygodniu, trwającego zwykle 50 minut. Terapia trwa od kilku do kilkudziesięciu tygodni.

Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży