Blue Flower

Terpia rodzin Warszawa

|Warszawa  tel: + 48 511 332 517

Terapia rodzinna, terapia rodzin

 Terapia rodzinna Ww Warszawie

Terapia rodzinna obejmuje swoim zakresem całą rodzinę. Spotkania rodzinne mogą przyczynić się do poprawy komunikacji i więzi emocjonalnych w rodzinie.

Cel terapii

to spotkanie dla rodzin, na którym członkowie razem z terapeutami próbują lepiej zrozumieć źródła rodzinnych trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji. Wspólnie szukają genezy napięć pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, problemów wychowawczych, objawów psychosomatycznych poszczególnych członków rodziny lub różnych zachowań nieakceptowanych przez pozostałych członków rodziny.

Przebieg terapii rodzinnej

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji psychologicznej, w której trakcie zarówno rodzina, jak i terapeuta wspólnie podejmą decyzję, co do celowości rozpoczęcia terapii. Pomoc psychologa, psychoterapeuty Centrum Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej FreeMind w Warszawie polega na szukaniu przyczyn pojawienia się trudności, kryzysu w rodzinie i ich rozwiązaniu, a nie poszukiwaniu winnych. Spotkania rodzinne przyczyniają się do poprawy komunikacji i więzi emocjonalnych w rodzinie.

Terapia rozpoczyna się konsultacją psychologiczną z psychologiem/ psychoterapeutą, gdzie wspólnie dokonuje się ustalenia zakresu i zasad współpracy.

Terapia rodzinna jest dla rodzin, które: 

 • w relacjach między sobą nie potrafią znaleźć porozumienia,
 • problemy jednego z członków rodziny silnie wpływają na relacje z pozostałymi,
 • panujące relacje mają negatywny wpływ na całą rodzinę, szczególnie dzieci,
 • przeżywają kryzys życiowy (np. śmierć lub ciężką chorobę kogoś bliskiego, rozwód, utratę pracy itp.) i nie radzą sobie ze skutkami zachodzących zmian,
 • członkowie rodziny cierpią z powodu fobii, zaburzeń lękowo-nerwicowych, depresyjnych,
 • członkowie rodziny mają problemy w szkole, w komunikacji z rówieśnikami, sięgają po używki, narkotyki.

Korzyści z terapii dla rodzin:

 • poprawienie relacji w rodzinie (poprawa komunikacji),
 • zrozumienie innego punktu widzenia i różnic w przeżywaniu problemu,
 • lepsze rozumienie przez poszczególne osoby motywów swojego działania i działania innych,
 • rozpoznawanie i respektowanie granic własnych i cudzych w kontakcie,
 • poszerzenie wiedzy na temat siebie samego, jak i innych członków rodziny,
 • określenie wzajemnych oczekiwań.

Czas trwania psychoterapii

Sesja terapeutyczna odbywa się raz w tygodniu i trwa 90 minut.

Czytaj więcej:

Konsultacja psychologiczna

Terapia psychologiczna dorosłych

Terapia par i małżeństw

Leczenie, terapia stresu, lęku

Leczenie depresji, nerwic

Coaching