Blue Flower

Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży

|Warszawa tel: + 48 511 332 517

Przebieg konsultacji

Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży w Warszawie

Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży to spotkanie ze specjalistą mające na celu określenie charakteru problem, dysfunkcji dziecka/ nastolatka, rozpoznanie trudności osobistych lub wychowawczych z jakimi zgłaszają się nastolatkowie/ rodzice, zapoznanie się z oczekiwaniami i potrzebami dzieci/ nastolatków/ rodziców, wsparcie w problemie, rozjaśnienie i lepsze zrozumienie sytuacji życiowej, wskazanie adekwatnej formy pomocy.

Podczas konsultacji psychologicznej mają Państwo możliwość oswojenia sytuacji kontaktu z psychologiem, psychoterapeutą oraz podjęcia decyzji, co do ewentualnego korzystania z dalszej pomocy, ustalenia rodzaju i formy terapii psychoterapii dzieci i młodzieży.

Zapraszam do nas, jeżeli twoje dziecko:

 • przejawia agresję i niechętnie nastawione jest do życia wśród rówieśników, społeczeństwa,
 • popada w konflikty z rodziną, przyjaciółmi,
 • jest świadkiem traumatycznych zdarzeń (śmierć osób bliskich, rozwód rodziców, wypadek, choroba),
 • ma trudności z koncentracją, nauką w szkole, z adaptacją,
 • ma trudności osobiste,
 • jest wycofane, ciche, nieśmiałe,
 • ma obniżony nastrój od dłuższego czasu,
 • odczuwa silny lęk, miewa ataki paniki,
 • jest uzależnione od internetu, portali społecznościowych, gier komputerowych, substancji psychoaktywnych,
 • często zgłasza objawy somatyczne bez wyraźnych przyczyn medycznych,
 • doświadcza zaburzeń odżywiania.

Jeśli dziecko prezentuje objawy, które Państwa niepokoją, może potrzebować pomocy oraz wsparcia specjalisty. Zachęcamy do umówienia się na konsultację psychologiczną z jednym z naszych psychologów, psychoterapeutów i wspólne z nimi ustalicie Państwo, jakiej formy pomocy terapii psychoterapii dzieci i młodzieży oraz wsparcia Państwa dziecko potrzebuje.

Czas trwania konsultacji psychologicznej dzieci i młodzieży

Pojedyncza sesja odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego 50-minutowego spotkania w tygodniu z psychologiem, psychoterapeutą w Centrum FreeMind w Warszawie.

Terapia psychologiczna dzieci i młodzieży