Blue Flower

Coaching

|Warszawa  tel: + 48 511 332 517

„Zamiast wciąż gonić za oddalającym się szczytem, trzeba nauczyć się filozofii słodkiego sukcesu, sukcesu dzielonego z innymi i poświęcania uwagi własnemu życiu oraz osobom, które kochamy.”

Coaching dla dorosłych

Zakres sesji coachingowych

FreeMind Centrum Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oprócz terapii prowadzi indywidualne sesje coachingowe z młodzieżą i dorosłymi. Coaching jest jedna z najbardziej efektywnych metod podnoszenia kompetencji.

Podczas pierwszego spotkania klient i coach wspólnie ustalają zagadnienia, nad którymi będą pracować oraz wyznaczają cele i ustalają zasady współpracy.

Cel sesji coachingowej:

Spotkania coachingowe w naszym centrum mają na celu:

  • poprawę jakości życia naszych klientów,
  • uświadomienie własnych możliwości,
  • odnalezienie równowagi w życiu osobistym i zawodowym,
  • osiąganie lepszych wyników w nauce i pracy,
  • wsparcie rozwoju,
  • skierowanie w kierunku efektywnych działań,
  • odkrycie swoich możliwości poprzez wykorzystanie własnego potencjału,
  • odnalezienie satysfakcji i poczucia sensu w ważnych dla pacjenta obszarach życia.

Czas trwania sesji coachingowych.

Sesje coachingowe mają charakter regularnych spotkań prowadzonych przez tego samego coacha. Jedno spotkanie trwa 50 minut.

 

Czytaj więcej:

Konsultacja psychologiczna

Terapia psychologiczna dorosłych

Terapia par i małżeństw

Terapia rodzin

Leczenie, terapia stresu, lęku

Leczenie depresji, nerwic