Blue Flower

Terapia grupowa|Warszawa
                                                                        tel: + 48 511 332 517

Zakres terapii:

Grupowa Terapia Uzależnień

Pokonać nieśmiałość dzieci i młodzieży (fobia społeczna)

Pokonać/ oswajać nieśmiałość dorosłych (fobia społeczna)

Terapia wspomagająca odchudzanie

Zastępowanie zachowań agresywnych dzieci

Grupa wsparcia w żałobie

Grupa JOJO

Otwarta Grupa Warsztatowa „EKSPERYMENT”

 

Czym jest terapia grupowa

Terapia grupowa to forma terapii, która umożliwia przyglądanie się sobie w interakcjach z innymi ludźmi, prowadzi do zrozumienia, jakie sposoby wchodzenia w relacje są źródłem problemów i pozwala na ich zmianę.

Cel terapii

Skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych i daje uczestnikom możliwość przyglądania się sobie w interakcjach z innymi ludźmi, pozwalając na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń oraz pokazanie własnych sposobów radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Podczas psychoterapii grupowej nacisk położony jest na pomoc nie tylko od terapeuty, ale również od innych uczestników grupy.

Terapia grupowa w Centrum FreeMind w Warszawie jako jedyna forma terapii daje możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, zmniejszając tym poczucie osamotnienia, umożliwia również otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych, czyli tego jak jesteśmy odbierani przez członków grupy, a także daje szansę nawiązania satysfakcjonujących relacji. W efekcie uczestnicy uzyskują nowe spojrzenie na siebie i swoje związki z ludźmi, mogą zmienić sposób przeżywania czy doświadczania różnych sytuacji życiowych.

Po pierwszych indywidualnych spotkaniach konsultacyjnych (spotkanie się z terapeutą prowadzącym grupę, lub kwalifikującym do grupy), terapia odbywa się na spotkaniach grupowych. Grupa terapeutyczne liczy od 6 do 8 osób. Sesje grupowe odbywają się raz w tygodniu (w tym samym dniu i o tej samej godzinie), a czas ich trwania jest związany ze specyficznym celem grupy.

Terapia grupowa skierowana jest do osób, które:

  • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
  • przeżywają powracające stany depresji, lęk, ataki paniki, stres,
  • zmagają się z fobiami np: społeczna, przed wystąpieniami publicznymi,
  • mają obniżony nastrój,
  • chcą poznać siebie, własne zachowania i reakcje,
  • zmagają się z zaburzeniami osobowości.

Korzyści z psychoterapii grupowej:

  • uczestnicy mogą czerpać z doświadczeń i wsparcia innych uczestników,
  • wspólna praca nad umiejętnościami społecznymi (umiejętność pracy w grupie, postawa otwarta w grupie, autoprezentacja),
  • praca nad zmianami własnymi po opieka doświadczonych terapeutów.

Czas trwania terapii grupowej

Sesja ta odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego bądź w uzasadnionych przypadkach dwóch spotkań w tygodniu. Każde spotkanie trwa 2,5 godziny. Sesje terapeutyczne są prowadzone zawsze przez tego samego psychologa, psychoterapeutę.

Psychoterapię grupową w Centrum Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej FreeMind w Warszawa prowadzi: Małgorzata Reiter.