Blue Flower

Terapia grupowa|Warszawa
                                                                        tel: + 48 511 332 517

Zakres terapii:

Pokonać/ oswajać nieśmiałość dorosłych (fobia społeczna)

Otwarta Grupa Warsztatowa „EKSPERYMENT”

 

Czym jest terapia grupowa

Terapia grupowa to forma terapii, która umożliwia przyglądanie się sobie w interakcjach z innymi ludźmi, prowadzi do zrozumienia, jakie sposoby wchodzenia w relacje są źródłem problemów i pozwala na ich zmianę.

Cel terapii

Skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych i daje uczestnikom możliwość przyglądania się sobie w interakcjach z innymi ludźmi, pozwalając na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń oraz pokazanie własnych sposobów radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Podczas psychoterapii grupowej nacisk położony jest na pomoc nie tylko od terapeuty, ale również od innych uczestników grupy.

Terapia grupowa jako jedyna forma terapii daje możliwość odkrywania podobieństwa pomiędzy uczestnikami, zmniejszając tym poczucie osamotnienia, umożliwia również otrzymywanie i udzielanie wsparcia oraz informacji zwrotnych, czyli tego jak jesteśmy odbierani przez członków grupy, a także daje szansę nawiązania satysfakcjonujących relacji. W efekcie uczestnicy uzyskują nowe spojrzenie na siebie i swoje związki z ludźmi, mogą zmienić sposób przeżywania czy doświadczania różnych sytuacji życiowych.

Po pierwszych indywidualnych spotkaniach konsultacyjnych (spotkanie się z terapeutą prowadzącym grupę, lub kwalifikującym do grupy), terapia odbywa się na spotkaniach grupowych. Grupa terapeutyczne liczy od 6 do 8 osób. Sesje grupowe odbywają się raz w tygodniu (w tym samym dniu i o tej samej godzinie), a czas ich trwania jest związany ze specyficznym celem grupy.

Terapia grupowa skierowana jest do osób, które:

  • mają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
  • przeżywają powracające stany depresji, lęk, ataki paniki, stres,
  • zmagają się z fobiami np: społeczna, przed wystąpieniami publicznymi,
  • mają obniżony nastrój,
  • chcą poznać siebie, własne zachowania i reakcje,
  • zmagają się z zaburzeniami osobowości.

Korzyści z psychoterapii grupowej:

  • uczestnicy mogą czerpać z doświadczeń i wsparcia innych uczestników,
  • wspólna praca nad umiejętnościami społecznymi (umiejętność pracy w grupie, postawa otwarta w grupie, autoprezentacja),
  • praca nad zmianami własnymi po opieka doświadczonych terapeutów.

Czas trwania terapii grupowej

Sesja ta odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego bądź w uzasadnionych przypadkach dwóch spotkań w tygodniu. Każde spotkanie trwa 2,5h. Sesje terapeutyczne są prowadzone zawsze przez psychologa, psychoterapeutę Małgorzata Reiter.