Blue Flower

Terapia psychologiczna dorosłych

|Warszawa tel: + 48 511 332 517

Psychoterapia dorosłych w Warszawie

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

Psychoterapia jest doświadczeniem, które rozwija umiejętność rozumiejącego i świadomego wsłuchania się w siebie, wspiera rozwój autonomii i niezależności oraz przynosi ulgę w cierpieniu.

Terapia kierowana jest do osób z problemami takimi jak:

 • nagłe zdarzenie losowe (np.: śmierć bliskich, rozwód, kalectwo),
 • problemy z kontrolowaniem złości i agresji,
 • zaburzenia związane z długotrwałym stresem,
 • zaburzenia lękowe, depresja,
 • nerwica,
 • nieśmiałość,
 • poczucie osamotnienia,
 • wypalenie zawodowe,
 • problemy w kontaktach społecznych (z rodzicami, rówieśnikami, w związkach partnerskich),
 • uzależnienie,
 • potrzeba skorzystania z pomocy, gdyż sama nie radzi sobie z istniejącymi problemami.

Jak pomagamy osobom dorosłym w ramach terapii?

Terapia opiera się na pracy pacjenta z psychologiem, psychoterapeutą w indywidualnym kontekście spotkania, jakim jest sesja terapeutyczna w ramach psychoterapii indywidualnej FreeMind w Warszawie. Sesje terapeutyczne to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone zawsze przez tego samego psychoterapeutę.

Cel terapii, ilość sesji, częstość kontaktu ustala pacjent w bezpośrednim kontakcie z terapeutą podczas konsultacji psychologicznych. W ramach sesji tworzy się zazwyczaj między pacjentem a psychologiem, psychoterapeutą rodzaj dobrego porozumienia, opierającego się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

Jak przebiega sesja terapeutyczna z psychologiem, psychoterapeutą?

Podczas tych spotkań psycholog, psychoterapeuta analizuje wspólnie z Państwem trudności i problemy oraz przyczyny ich występowania. W trakcie sesji odbywa się wywiad dotyczący dotychczasowego życia Pacjenta z uwzględnieniem problematyki, będącej powodem zgłoszenia się na terapię psychologiczną dorosłych. Na pierwszych spotkaniach ustalane są również realne cele do osiągnięcia w ramach terapii, przekazywane są zasady obowiązujące w ramach terapii, a także może zostać określony przybliżony czas trwania procesu psychoterapeutycznego.

Po zakończeniu psychoterapii Pacjent i psychoterapeuta umawiają się zwykle na określoną ilość sesji w większych odstępach czasu, co ma na celu podtrzymanie efektów leczenia.

Czas trwania sesji psychoterapii indywidualnej osób dorosłych?

Sesja ta odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego bądź w uzasadnionych przypadkach dwóch spotkań w tygodniu z psychologiem, psychoterapeutą. Każde spotkania trwa 50 minut.  Sesje terapeutyczne są prowadzone zawsze przez tego samego psychologa, psychoterapeutę.

Proponujemy Państwu terapię w nurcie:

 • Poznawczo-Behawioralnym,
 • Psychodynamicznym,
 • Terapię Uzależnień i Współuzależnień,
 • DDA,
 • Terapię Schematu,
 • Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach.

Istnieje możliwość poprowadzenia terapii par i małżeństw również w języku angielskim - Małgorzata Reiter

 

Konsultacja dorosłych

Terapia par i małżeństw

Terapia rodzin

Leczenie, terapia stresu, lęku

Leczenie depresji, nerwic

Coaching