Blue Flower

Leczenie depresji, nerwic

|Warszawa tel: + 48 511 332 517

Leczenie depresji, nerwic Warszawa

Najczęstsze zaburzenia i choroby podlegające psychoterapii: depresje i nerwice. Każdy z nurtów psychoterapeutycznych dostępnych w ramach FreeMind profesjonalnie zajmuje się leczeniem i pracą nad objawami depresji i nerwicy, choć zakłada inny sposób podejścia do objawów depresji i nerwicy przez psychologa, psychoterapeutę w Warszawie.

Objawy depresji i nerwicy

to nie tylko smutek i przygnębienie, także:

  • obniżony nastrój,
  • lęk o przyszłość,
  • poczucie winy,
  • obnizony nastrój,
  • utrata zainteresowań i radości z życia,
  • zaburzenia koncentracji i obniżona samoocena,
  • pesymistyczne spojrzenie na świat,
  • zaburzenia snu.
    z

Proces leczenia

poddane procesowi psychoterapii i/lub farmakoterapii w umiarkowanym stopniu ustępują w przeciągu jednego do dwóch miesięcy, a cały proces leczenia depresji i nerwicy trwa zdecydowanie dłużej i może zająć 12 miesięcy.

Wynik leczenia

W oparciu o wiedzę i doświadczenie badaczy tematu depresji i nerwicy, najlepsze rezultaty w leczeniu objawów, powrocie do stabilnego stanu i utrzymaniu go na długo, daje połączenie psychoterapii i farmakoterapii.

Każdy z nurtów psychoterapeutycznych dostępnych w ramach FreeMind profesjonalnie zajmuje się leczeniem i pracą nad objawami depresji i nerwicy, choć zakłada inny sposób podejścia do objawów depresji i nerwicy przez psychologa, psychoterapeutę w Warszawie.

Zespół naszych Specjalistów pomorze ci w walce ze stresem, lękami, depresją i nerwicą. Aby pomóc Państwu w podjęciu najlepszej decyzji, co do wyboru psychologa/ psychoterapeuty i nurtu w jakim pracujemy, zachęcamy do umówienia się na pierwszą wizytę konsultacyjną.

Czas trwania sesji - depresja, nerwica

Sesje odbywają się z częstotliwością jednego 50 minutowego spotkania w tygodniu z psychologiem/psychoterapeutą. Sesje terapeutyczne są prowadzone zawsze przez tego samego psychologa/psychoterapeutę.

Czytaj więcej:

Konsultacja psychologiczna

Terapia psychologiczna dorosłych

Terapia par i małżeństw

Terapia rodzin

Leczenie, terapia stresu, lęku

Coaching