Blue Flower

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE BADAWCZYM

 

Nazywam się Małgorzata Reiter. Od wielu lat zawodowo zajmuję się tematem relacji między ludźmi, ich dynamiką i sposobami komunikacji. Obecnie w ramach pracy doktorskiej w Instytucie Psychologii na Polskiej Akademii Nauk, prowadzę projekt badawczy, którego celem jest dokładniejsze poznanie zjawiska jakim jest odczuwanie dyskomfortu w sytuacjach społecznych.

Serdecznie zachęcam Państwa do wypełnienia Kwestionariusza i/lub pomocy przy realizacji tego projektu badawczego poprzez przekazanie informacji do osób, które mogą być zainteresowane udziałem.

Zarówno wypełnienie kwestionariusza jak i udział w kolejnej części projektu są bardzo cennym wsparciem dla rozwoju badań w w/w zakresie.

 

Kogo poszukuję: osób pełnoletnich z terenu całej Polski

 

Bonusy za udział w projekcie badawczym!

 • przyczynicie się Państwo do rozwoju nauki
 • otrzymacie Państwo bezpłatną analizę wyników Kwestionariusza
 • otrzymacie Państwo bezpłatny udział w warsztacie/ treningu w zakresie pracy nad poczuciem własnej wartości oraz empatycznej postawy wobec samego siebie o wartości 350zł

Informacje o projekcie badawczym:

 1. Pierwsza część projektu badawczego. Wypełnienie kwestionariusza on-line (ok. 20min)

Wypełnienie kwestionariusza jest bardzo ważnymi niezbędnym etapem w realizacji całego projektu badawczego. Zebrane dane wykorzystywane będą tylko i wyłącznie do celów naukowych. Za udział w pierwszej części projektu badawczego otrzymacie Państwo bezpłatną analizę wyników Kwestionariusza, dzięki czemu poszerzycie wiedzę o swoim funkcjonowaniu społecznym i sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Indywidualną analizę wyników Kwestionariusza otrzymacie Państwo dopiero po zakończeniu całego projektu badawczego, niezależnie od tego czy weźmiecie Państwo udział w kolejnych jego etapach, czy też ograniczycie swój udział do wypełnienia Kwestionariusza.

Można zakończyć udział w projekcie badawczym na tym etapie.

2. Spotkanie. Dotyczy osób które po wypełnieniu Kwestionariusza zostaną zaproszone do drugiej części projektu badawczego i wyrażą na to zgodę. Na spotkaniu zostaną podane dodatkowe informacje o drugiej części projektu badawczego. Termin oraz sposób realizacji spotkania (osobiste, via Skype/Messenger) będzie ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

3. Druga cześć projektu badawczego (zadanie dotyczące sytuacji społecznych). Za udział w drugiej części projektu badawczego otrzymacie Państwo zaproszenie na warsztat/trening grupowy w zakresie pracy nad poczuciem własnej wartości oraz empatycznej postawy wobec samego siebie, zorganizowany przez . Warsztat/trening zostanie zorganizowany w wybranych miastach na terenie całej Polski.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wypełniając Kwestionariusz wyrażam zgodę na udział w pierwszej części projektu badawczego oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, wiek, płeć, wykształcenie, telefon kontaktowy, e-mail, województwo, przez Małgorzatę Reiter w celu realizacji działań związanych z projektem badawczym w ramach pracy doktorskiej w Instytucie Psychologii PAN.

W związku z pozyskaniem danych osobowych informujemy, że:

I.              Administrator danych osobowych

Administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Małgorzata Reiter, tel. 511332517, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II.   Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - Małgorzatę Reiter, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod e-mailem
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Jako administrator będę przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 1. Realizacji działań związanych z projektem badawczym w ramach pracy doktorskiej
  w Instytucie Psychologii PAN, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IV.  Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane i przez okres przewidziany przepisami prawa w tym zakresie oraz okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach wewnętrznych w zakresie archiwizacji dokumentów
i przedawnienia roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.

V.    Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

VI.   Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych.

W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w pkt. II. Posiada Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji działań związanych
z projektem badawczym w ramach pracy doktorskiej pani Małgorzaty Reiter w Instytucie Psychologii PAN.