Blue Flower

Konsultacja psychologiczna dorosłych

|Warszawa tel: + 48 511 332 517

Celem konsultacji

Konsultacja psychologiczna dorosłych w Warszawie

psychologicznej w Centrum Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej FreeMind w Warszawie jest rozpoznanie problemu, określenie jego charakteru lub obszaru do zmiany, zorientowanie się w sytuacji osoby zgłaszającej oraz zaplanowanie najlepszej formy pomocy.

Pomocy psychologiczna i psychoterapia osób dorosłych

Jak pomagamy osobom dorosłym w ramach terapii?

Konsultacja psychologiczna jest to wstępne zorientowanie się w problemach i sytuacji zgłaszającej się osoby, ustalenie formy dalszej pomocy - wskazanie na konieczność (bądź jej brak) podjęcia terapii indywidualnej osób dorosłych, terapii par i terapii małżeńskiej, psychoterapii rodzinnej, terapii grupowej, lub wskazanie na konieczność wizyty u innego Specjalisty w celu poszukania sposobu jego rozwiązania.

Rozmowa z psychologiem, psychoterapeutą ma charakter wywiadu, na podstawie której proponuje się pomoc oraz terapię dostosowaną do indywidualnych potrzeb Pacjenta.

Konsultacja psychologiczna to rozmowa z psychologiem, psychoterapeutą, która może okazać się bardzo pomocna w zrozumieniu siebie i swojej sytuacji życiowej, jak i zrozumieniu innych osób. Spojrzenie na problem z różnych perspektyw pozwala w obiektywny sposób przeanalizować różne warianty zachowań i ich konsekwencje zanim podejmiemy poważną decyzję życiową.

Zgłoś się do Centrum Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej FreeMind, jeśli:

  • chciałbyś lepiej poznać i zrozumieć samego siebie,
  • znalazłeś się w trudnej sytuacji rodzinnej, zawodowej lub osobistej,
  • masz trudności z radzeniem sobie w domu, pracy,
  • brak ci siły z codziennymi sprawami,
  • czujesz się zmęczony życiem,
  • przytłaczają cię codzienne obowiązki,
  • masz problemy lub przeżywasz kryzys w relacjach z innymi ludźmi,
  • czujesz, że nie rozumiesz swoich emocji, reakcji, zachowań.

Czas trwania konsultacji psychologicznej | Terapii Indywidualnej

Podczas konsultacji psychologicznej | terapii indywidualnej osób dorosłych mają Państwo możliwość oswojenia sytuacji kontaktu z psychologiem, psychoterapeutą oraz podjęcia decyzji, co do ewentualnego korzystania z dalszej pomocy psychologa, psychoterapeuty. Wstępna konsultacja psychologiczna to jedno do maksymalnie trzech spotkań 50-minutowych z psychoterapeutą, psychologiem.

Istnieje możliwość prowadzenia konsultacji psychologicznej również w języku: 

Czytaj więcej:

Terapia dorosłych

Terapia par i małżeństw

Terapia rodzin

Leczenie, terapia stresu, lęku

Leczenie depresji, nerwic

Coaching