Blue Flower

Konsultacja psychologiczna | Terapia dorosłych | Terapia par i małżeństw |Terapia rodzin | Terapia uzależnień | Leczenie stresu, leku | Leczenie depresji, nerwic | Coaching

Terapia dorosłych

z problemami takimi, jak:

 • nerwica, depresja, stres, lęk,
 • uzależnienia,
 • nieśmiałości,
 • wypalenie zawodowe,
 • poczucie osamotnienia,
 • problemy z kontrolowaniem złości i agresji,
 • nagłe zdarzenia losowe (np: śmierć bliskich, rozwód, kalectwo),
 • w kontaktach społecznych (z partnerami, rodzicami, rówieśnikami).

Terapia rodzin

to szansa dla związków, które:

 • mają napięcia w rodzinie, objawy psychosomatyczne,
 • brak porozumienia w relacjach, problemy wychowawcze.

Terapia par/ małżeńska

to szansa dla związków, które:

 • przeżywają kryzys,
 • czują, że się od siebie oddalają,
 • doświadczyły braku zaufania,
 • zaznały zdrady,
 • są zazdrosne o partnera,
 • mają problemy w relacjach z partnerami.

Terapia uzależnień

 • hazard, alkohol,
 • uzależnienie od leków, nikotyny

Konsultacja psychologiczna

 • rozpoznanie problemu,
 • pokazanie sposobów jego rozwiązania.

Leczenie stresu, lęku, depresji, nerwic

 • częste zmiany nastroju,
 • niska koncentracja uwagi,
 • poczucie osamotnienia,
 • leczenie i terapia stresu, lęku,
 • leczenie i terapia depresji, nerwicy.

Dietetyka

 • dietetyka kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży,
 • konsultacja dietetyczna,
 • pomiar masy składu ciała i wieku metabolicznego,
 • dietoterapia w zaburzeniach odżywiania,
 • dietoterapia w chorobach dietozależnych,
 • 10-tygodniowy program odchudzający.

Konsultacja psychologiczna | Terapia grupowa

 • pokonać nieśmiałość - dorośli, dzieci i młodzież,
 • grupa wsparcia osób w żałobie,
 • psychoterapia wspomagająca odchudzanie,
 • terapia grupowa,
 • terapia uzależnień,
 • zastępowanie zachowań agresywnych.